Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz Chełmża - ul. Szewska 17B

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej w Chełmży

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Jego działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, przede wszystkim przez ustawę Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. 1991 r. Nr 22, poz 91 z późn. zm).

Profesjonalizm, odpowiedzialność, rzetelność i dyskrecja – to cechy, które charakteryzują Notariusza – osobę zaufania publicznego. W swojej pracy Notariusz musi skutecznie połączyć wiedzę prawną ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb Klienta, precyzyjnie doradzić, zaproponować optymalne rozwiązanie, a także tak ukształtować relacje prawne, aby w przyszłości uniknąć sporów i strat. Aby osiągnąć ten cel, do wszystkich czynności w naszej Kancelarii podchodzimy z należytą starannością i dbałością.

Czynności notarialne

Czynności sporządzane w kancelarii:

sporządzanie aktów notarialnych

aktów poświadczenia dziedziczenia

poświadczanie dokumentów, doręczanie oświadczeń

spisywanie protokołów

przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

wykonywanie inne czynności określonych w przepisach - w kancelarii i wyjątkowo poza nią

Dokumenty

Jakie dokumenty musimy przygotować?

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Jakie dokumenty należy przygotować? W jakich terminach je dostarczyć?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Opłaty

Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych

  • wynagrodzenie notariusza
  • opłaty sądowe
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • podatek od spadków i darowizn
  • wypisy
  • zwolnienie z taksy notarialnej

Notariusz w Chełmży

Profesjonalizm, odpowiedzialność, rzetelność i dyskrecja

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, informacje pisemne oraz wynikające z innych dokumentów, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej i obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji.

Notariusz Natalia Gardziejewska-Kaniewska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 zajmowała stanowisko asesora Sądu Rejonowego w Toruniu. W 2007 roku została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu. W 2011 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, została powołana na stanowisko Notariusza z siedzibą w Chełmży i otworzyła Kancelarię Notarialną w Chełmży przy ulicy Szewskiej 17B.

Notariusz w Chełmży – wskazówki dotyczące dojazdu

Kancelaria Notarialna usytuowana jest na parterze budynku przy ulicy Szewskiej 17B w Chełmży – obok Urzędu Miasta Chełmży i Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Za budynkiem znajduje się wewnętrzny, chroniony szlabanem parking dla Klientów Kancelarii, otwierany domofonem. Domofon znajduje się po lewej stronie bramy.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. Istnieje również możliwość dokonania czynności w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czynności notarialne mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, wtedy jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Dokonanie czynności notarialnych prosimy poprzedzić kontaktem (telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź osobiście) z pracownikami Kancelarii, celem uzyskania bezpłatnej informacji, a także uzgodnienia z notariuszem rodzaju planowanej czynności, wykazu dokumentów niezbędnych do jej dokonania, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków.